Ron de Vos: designer, auteur | Boek Nederlandse Schoeners en Brikken

NEDERLANDSE SCHOENERS EN BRIKKEN, door Ron de Vos

Het boek Nederlandse Schoeners en Brikken is geheel in kleur geïllustreerd en is luxueus uitgevoerd. Ruim 300 afbeelding ondersteunen de toegankelijke tekst. Het boek telt 320 pagina's op formaat 25 x 29,5 cm. Het is gedrukt op zwaar 150 grams houtvrij papier. Het boek is gebonden in een linnen band en voorzien van een fraai stofomslag met een schilderij dat de bekende Nederlandse zeeschilder Willem Eerland speciaal voor dit boek maakte. Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Van Wijnen in Franeker, terwijl de productie geheel verzorgd is door Stichting Spiegel der Zeilvaart.

Zoals u ziet, zijn de lijsten van schepen gereed. De lijsten van schepen gebouwd in het westen van Nederland en in Groningen en Friesland bevatten schoeners, brikken, schoenerbrikken, driemastschoeners, schoenerkoffen en eventueel andere type schepen.
 
 
 
  2

Uit het hoofdstuk De vaart naar de West:
De reis van de schoener Maria Johanna naar Suriname.
Op 9 december 1852 maakte de bemanning van de Maria Johanna met als kapitein Rintje Luurts Schaap de trossen los en niet veel later schutte de sluiswachter het schip door de Oosterdoksluis.

Op donderdag 23 december 1852 stond er op de rede van Texel een mooie bramskoelte uit het oost-zuidoosten. Om acht uur werd de Maria Johanna door de sluis geschut en uitgeklaard. De vlag waaide in top om de buitenloods aan te roepen. De stroom nam het schip mee naar buiten, waar het voor anker ging. Om drie uur arriveerde de loodsschuit met de loods aan boord. Nadat het anker was gelicht, zekerden de matrozen het op de boeg en borgden alles wat maar van zijn plaats kon verschuiven. Alle dienstdoende zeilen gingen op.

De wind draaide naar het zuid-zuidoosten. Op twee galzen in de platvoetwacht (17.00 uur) peilde de stuurman de toren van Egmond. Het log gaf zevenhalve knoop aan. De wind nam toe en draaide verder door de zuid naar het zuidwesten. Voor Schaap een aanwijzing dat het wat betreft het weer wel eens mis zou kunnen gaan. Hij gaf de opdracht om de buitenkluiver, het bramzeil en het gaffeltopzeil; weg te halen. Daarna liet hij, bij het nog verder aantrekken van de wind, een rif in het marszeil steken. Hij besloot om de zuid te wenden. De wind trok nog meer aan; de kluvier werd vastgemaakt. De koers was zuidoost met een gemiddelde vaart van tweeenhalf tot vier knopen.

Maandag 27 december
Er stond een heuse west-zuidwester storm. De zee liep hoog op. Zeilen werden weggehaald en vervangen door een stormstagzeil, een stormbrikzeil en een dichtgereefd marszeil. Op die manier dreven ze dwarsscheeps weg.
De Maria Johanna ging enorm tekeer en stampte en slingerde verschrikkelijk. De ene keer werd er om de oost gehalsd en dan weer om de zuid. Wat zal het een schok zijn geweest toen met een daverende klap de oogbout van de smeerreep van het brikzeil brak.
In het helse weer haalden de matrozen het zeil neer, staken er een nieuw rif in en brachten het brikzeil meteen weer omhoog, want het schip moest hoogte blijven houden en manoeuvreerbaar zijn. Positie: 52'17ºNB, 2'32ºOL.
De volgende vijf etmalen werd hun poging om Het Kanaal te bereiken door het natuurgeweld gestopt. Even was er wat hoop toen aan het eind van de maandag de wind wat minder werd.
Schaap liet het schip meteen op een zuidoostelijke koers leggen, scherp aan de wind. Het schoenerzeil en de kluiver werden bijgezet en de riffen uit het brik- en marszeil gehaald. Ze zagen Dover liggen. Als we daar maar eerst voorbij zijn, zal Schaap gedacht hebben.
'Zet het gaffeltopzeil!'
De opleving was echter van korte duur, want opnieuw trok de zuidwester aan, opnieuw bereikte de wind stormkracht en opnieuw werden alle zeilen gereduceerd tot stormzeilen. Een week lang kruisten ze tegen de storm in zonder ook maar één mijl voortgang te boeken. De mannen zagen de zinloosheid van hun handelen in en bovendien deed de vermoeidheid zich gelden. Als het maar even minder waaide, ging er een extra zeil omhoog, maar het haalde niets uit.

Op zaterdag 8 januari was het opeens doodstil.

Wilt u meer lezen, bestel dan het boek door middel van onderstaand bestelformulier.
 

bestelformulier NEDERLANDSE SCHOENERS EN BRIKKEN

Het boek Nederlandse Schoeners en Brikken is geheel in kleur geïllustreerd en is luxueus uitgevoerd. Ruim 300 afbeelding ondersteunen de toegankelijke tekst. Het boek telt 320 pagina's op formaat 25 x 29,5 cm. Het is gedrukt op zwaar 150 grams houtvrij papier. Het boek is gebonden in een linnen band en voorzien van een fraai stofomslag met een schilderij dat de bekende Nederlandse zeeschilder Willem Eerland speciaal voor dit boek maakte. Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Van Wijnen in Franeker, terwijl de productie geheel verzorgd is door Stichting Spiegel der Zeilvaart.
prijs: € 30,00 | porto: € 8,00

name:
street, number:
postal code:
city:
land:
telephone:
email address:
amount:
remark:

result of "twoo times thirtheen" (against spam):


windschip project |