‘Scheepvaart haalt klimaatdoelen niet’ 
  1

CO2-uitstoot
De scheepvaart doet te weinig om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Daardoor wordt de doelstelling van de IMO, 50% minder CO2-uitstoot in 2050, mogelijk niet gehaald.

Rob Mackor, 26 juni 2019, 12:23
Nieuwsblad Transport

Tot die conclusie komt CDP (voorheen Carbon Disclosure Project), een Britse non-profit-organisatie die de ‘carbon footprint’ van bedrijven en steden in beeld brengt. Volgens hoofdonderzoeker Carole Ferguson is de zeescheepvaart op dit moment goed voor 3% van de wereldwijde CO2-uitstoot, maar kan dat oplopen naar 17% in 2050 als er niets verandert.

Achttien rederijen
De organisatie heeft het klimaatbeleid van achttien van de grootste beursgenoteerde rederijen geanalyseerd en geeft er slechts drie een voldoende: NYK, Maersk en MOL. ‘Alleen deze drie hebben een strategie die een serieuze impact heeft op de uitstoot van broeikasgassen. De andere rederijen doen niet genoeg’, aldus CDP in het zojuist verschenen rapport ‘A Sea Change’.
De organisatie wijst erop dat de sector de 50%-doelstelling via de International Maritime Organization zelf heeft vastgesteld. ‘De sector zou meer moeten samenwerken met scheepsbouwers om zijn doelen te bereiken. Technologiebedrijven besteden nog te weinig aandacht aan de maritieme sector’, aldus Ferguson.

Slechte transparantie
CDP, dat al de carbon footprint van zo’n 7.000 bedrijven en 600 steden in kaart heeft gebracht, constateert verder dat de sector slecht scoort ten aanzien van transparantie: ‘Slechts vijf bedrijven in het universum waren bereid onze vragenlijst volledig in te vullen en slechts vier hebben zich uitgesproken voor het idee van financiële transparantie op het gebied van klimaatbeleid’.
Van de achttien rederijen, met een gezamenlijke beurswaarde van 62 miljard dollar, krijgen er zes een dikke onvoldoende van CDP: Yang Ming (Taiwan), Pacific Basin (Hongkong), Teekay (Bermuda), Euronav (België), NS United Kaiun Kaisha (Japan) en Cosco (China).

 

windschip project |