Bark [i]Scheveningen[/i]
Reis van de bark [i]Scheveningen[/i]
Op zondag 20 mei 1855 ontwaarden wij des namiddags om 3 uur in het NO een voorwerp, veel gelijkende op een eiland en in vorm overeenkomende met dat, genaamd Toppeshoedje, in Straat Soenda.
Tot op twee kabellengten afstand genaderd, zagen wij dat het een zeegedrocht van verschrikkelijke grootte was. 
(Citaat uit JAVA-Bode van 7 juli 1855 nr. 54, uit het journaal van het barkschip [i]Scheveningen[/i] )